Η Εταιρεία είναι προσηλωμένη στην άσκηση πολιτικής Εταιρικής Διακυβέρνησης ώστε να καταγράφεται ο έλεγχος της διοίκησης, να εξασφαλίζεται η διαφάνεια σε ότι αφορά την ιδιοκτησία και τον έλεγχο της επιχείρησης, καθώς και να διασφαλίζεται η συμμετοχή των μετόχων στις κύριες αποφάσεις.

 
   


Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:
 • Πέτρος Κατσούλας, Πρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Γεώργιος Ευστρατιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
 • Σταυρούλα Μαρκουλή, Εκτελεστικό Μέλος
 • Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Πέτρος Κατσούλας, Πρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο κ. Κατσούλας είναι πτυχιούχος του τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1988) και κάτοχος Μ.Sc. in Software Engineering και MBA (Masters in Business Administration) του Aston University, Birmingham, UK (1990 και 1993 αντίστοιχα). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία τον Ιούλιο 1993 στο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας Barclays (BZW) στην Αθήνα μέχρι τον Οκτώβριο 1996. Από τον Οκτώβριο 1996 ως το ∆εκέµβριο 1997 εργάστηκε στην BZW στο Λονδίνο στο τµήµα ανάλυσης µετόχων του τοµέα επενδυτικής τραπεζικής. Από το 1998 εργάστηκε στο τµήµα ανάλυσης µετοχών του τοµέα επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας Credit Suisse στο Λονδίνο όπου από το 2001 µέχρι το 2008 ήταν υπεύθυνος ανάλυσης µετοχών ευρωπαϊκών εταιρειών τηλεπικοινωνιών και από το 2008 µέχρι το 2010 ήταν υπεύθυνος ανάλυσης ελληνικών εταιρειών. Από το Μάιο 2010 εργάστηκε στην Εθνική Χρηµατιστηριακή (θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) ως επικεφαλής διαπραγµάτευσης και πωλήσεων µετοχών για θεσµικούς επενδυτές και από τον Ιούλιο 2011 ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Χρηματιστηριακής. Από τον Αύγουστο 2013 εργάστηκε στην Eurobank ως Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 εργάζεται ως Διευθυντής Επενδύσεων στην Elikonos Capital Α.Ε. (ήδη Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.)

Γεώργιος Ευστρατιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
Ο κ. Ευστρατιάδης σπούδασε Οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και τις επενδύσεις από το Πανεπιστήμιο του Exeter (Αγγλία). Ξεκίνησε την καριέρα του στην Τράπεζα Εργασίας ως οικονομικός αναλυτής, στέλεχος πιστοδοτήσεων και ακολούθως ως Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής εταιρείας επενδύσεων Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις. Το 1998 άρχισε την συνεργασία του με τον όμιλο MARFIN ως επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης κεφαλαίων και ακολούθως ως Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Global Asset Management A.E. Από το 2006 έως το 2007 υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Bank ενώ από το 2007 έως το 2010 ανέλαβε την θέση του Γενικού Διευθυντή της MIG. To 2010 διορίστηκε αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Olympic Air όπου και παρέμεινε έως το 2012. Την περίοδο από το 2011 έως το 2016 ανέλαβε παράλληλα και την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών SKYSERV (πρώην OLYMPIC HANDLING A.E). Είναι επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Athenian Investments (πρώην Athenian Engineering), ενώ διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος του Ιδιωτικού θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ. Ο κος Ευστρατιάδης υπήρξε για σειρά ετών μέλος του ΔΣ αρκετών εταιρειών όπως Attica Group, Δέλτα, Goody’s, Singular Logic, Μπάρμπα Στάθης. Επίσης υπήρξε μέλος των ελεγκτικών επιτροπών των εταιρειών Υγεία (Πρόεδρος), Singular Logic (Πρόεδρος), Attica Group, Vivartia και MIG. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Σταυρούλα Μαρκουλή, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Η κ. Μαρκουλή είναι κάτοχος πτυχίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με ειδίκευση στη Λογιστική. Από το 1986 έως το 2000 εργάσθηκε ως προϊσταμένη λογιστηρίου σε διάφορες ελληνικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στους κλάδους μεταφορών και βιομηχανικών προϊόντων. Το 2000 άρχισε τη συνεργασία της με τον όμιλο MARFIN ως επικεφαλής του λογιστηρίου της ΜARFIN AEΠΕΥ. Από το 2003 έως και το Σεπτέμβριο του 2007 υπήρξε επικεφαλής του λογιστηρίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Από τον Οκτώβριο του 2007 έως και το Φεβρουάριο του 2020 υπήρξε επικεφαλής του λογιστηρίου της MIG και από το Μάρτιο του 2020 Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών. Κατά καιρούς έχει διατελέσει Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρίες του ομίλου MIG.

Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο Λουκάς Παπάζογλου είναι σύμβουλος επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία σε διεθνείς και ελληνικές επιχειρήσεις. Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων Ειδικός Γραμματέας Αποκρατικοποιήσεων, Πρόεδρος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Project Manager και μέλος του ΔΣ στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου και στην Ολυμπία Οδό ως εκπρόσωπος του μετόχου (HTC), Διευθύνων Σύμβουλος της APIVITA S.A. Έχει σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕΕ και μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) σε Διεθνή Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά στο University of Reading.

Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο Κώστας Γαλιάτσος έχει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία σε διάφορα τμήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Υπήρξε στέλεχος για αρκετά χρόνια σε συστημική ελληνική τράπεζα και διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και σε πολυάριθμα επαγγελματικά σεμινάρια. Διετέλεσε για αρκετά χρόνια Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.

Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο Στέφανος K. Καψάσκης είναι κάτοχος πτυχίων χημικού μηχανικού M.Eng. και Ph.D. του Πανεπιστημίου του Cambridge (Βρετανία). Από το 1999 εργάζεται στον χώρο του venture capital, από το 1999 ως το 2023 στην Εμπορική Κεφαλαίου ως Διευθυντής Επενδύσεων, από το 2003 ως το 2021 στην 7L Capital Advisors ως Partner και από το 2024 ως Partner στο Corallia Ventures TT Α.Κ.Ε.Σ. Από το 2017 διδάσκει επίσης σχετικά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ως External Lecturer του Τμήματος Χημικής Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας. Προ του 1999 διετέλεσε στέλεχος και διευθυντής του καταστήματος Λονδίνου της Τράπεζας Εργασίας. Διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της Probank (2003-2011) και από το 2012 είναι μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ο κ. Στράτος Χατζηγιάννης έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 ετών. Από το 2014 είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Landbay, πρωτοπόρου στη βιομηχανία P2PO fintech. Επίσης είναι σύμβουλος νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων και μεσαίων επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας, παρέχοντας συμβουλές επί θεμάτων δομών εταιρικής διακυβέρνησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης και στρατηγικών ανάπτυξης. Άρχισε την σταδιοδρομία του το 1979 στην KPMG Λονδίνου όπου εξειδικεύθηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής (ACA 1983). Έως το 1996 ο κ. Χατζηγιάννης επικεντρώθηκε στο χρηματοοικονομικό τομέα και τον τομέα των κατασκευών αποκτώντας εμπειρία σε project management και στις κεφαλαιαγορές. Το 1997 διορίσθηκε Επικεφαλής Κεφαλαιαγορών στην NBGI Λονδίνου. Περαιτέρω, διετέλεσε Πρόεδρος της NBG FINANCE PLC. Εξελέγη ως Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Hellenic Bankers Association UK για 3 συνεχείς θητείες. Έχει λάβει πτυχίο σε Οικονομικές σπουδές (Industry and Trade) και μεταπτυχιακό σε Accounting and Finance από το London School of Economics.


Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία (3) ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. :

 • Στέφανος Καψάσκης, Πρόεδρος
 • Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Μέλος
 • Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Μέλος
Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων

Η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων απαρτίζεται από δύο (2) ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.:

 • Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Πρόεδρος
 • Στέφανος Καψάσκης, Μέλος
 • Λουκάς Παπάζογλου, Μέλος