Επενδύσεις Ομίλου
Κύριες Συμμετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες
Εταιρία Κλάδος Μέθοδος ενοποίησης % Συμμετοχής
JSC Robne Kuce Beograd (RKB) Real Estate Ολική 100%